Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego „O! Lśnienie”.

  1. Informacje ogólne

1a. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób sklep internetowy „O! Lśnienie” gromadzi, wykorzystuje oraz chroni dane osobowe swoich klientów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed dokonaniem zakupów i przekazaniem nam swoich danych osobowych.

1b. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego O! Lśnienie – www.olsnienie.eu jest Agnieszka Ożarowska z siedzibą pod adresem ul. Posag 7 Panien 18 m.50, 02-495 Warszawa, NIP 5671028778, REGON 130336280.

  1. Cele przetwarzania i zbierania danych osobowych:

2a. W celu umożliwienia skomunikowania się z naszymi klientami i dostarczenia zamówionych produktów, gromadzimy następujące dane osobowe – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres dostawy

2b. W celu obsługi zamówień, reklamacji oraz ewentualnych zwrotów gromadzimy informacje dotyczące zakupów, takie jak – lista zakupionych produktów, kwota zamówienia i numer konta bankowego w przypadku płatności przelewem.

  1. Sposób gromadzenia danych – dane osobowe są zbierane w następujący sposób:

3a. Podczas składania zamówienia na stronie internetowej sklepu „O! Lśnienie” – www.olsnienie.eu.

3b. Podczas kontaktu z nami poprzez e-mail lub telefon

3c. Podczas odbioru zamówienia osobiście w siedzibie sklepu

  1. Wykorzystywanie danych:

Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zamówień oraz zapewnienia naszym klientom najlepszej obsługi. Konkretnie dane są używane do:

4a. Obsługi zamówienia i dostawy produktów

4b. Informowania klientów o statusie zamówienia

4c. Rozpatrywania ewentualnych zwrotów i reklamacji

4d. Udzielania odpowiedzi na zapytania i komunikację z klientami

  1. Udostępnianie danych osobowych – dane osobowe Klientów mogą być udostępniane:

5a. dostawcom usług płatności.

5b. dostawcom usług kurierskich.

5c. dostawcom usług marketingowych (jeśli wyrażono na to zgodę)

5d. organom ścigania w ramach obowiązującego prawa.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

6a. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

  1. Prawa Klientów – Klienci mają prawo do:

7a. dostępu do swoich danych osobowych.

7b. poprawiania swoich danych.

7c. usunięcia swoich danych (prawo do „bycia zapomnianym”).

7d. ograniczenia przetwarzania danych.

7e. przenoszenia swoich danych do innego administratora.

7f. wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

  1. Bezpieczeństwo danych:

8a. Zapewniamy, że wszystkie zebrane dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody klienta, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa.

  1. Kontakt

9a. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji praw Klientów, można kontaktować się z Administratorem poprzez numer telefonu – 508 752 066 lub mailem, pod adresem: olsnieniedonice@gmail.com.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie i może być okresowo aktualizowana. Prosimy o regularne sprawdzanie jej treści w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Dziękujemy za korzystanie z naszego sklepu!

Koszyk